Demo2 second

Chương trình khuyến mãi Tạm biệt Thương xá Tax

từ 01/09/2014 đến 25/09/2014

Chi tiết
Demo2 second

Thông báo ngưng hoạt động

Chi tiết
Demo2 second

Chương trình khuyến mãi “Tạm Biệt Thương xá Tax”

tại sảnh chính tầng trệt Thương xá Tax

Chi tiết

Siêu thị

Ẩm thực

Thủ Công Mỹ Nghệ

Khu trẻ em

Giá vàng 9999

ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán SBJ
(nguồn: )

Tỷ giá

USD GBP HKD CHF JPY AUD CAD SGD EUR NZD BAT
(nguồn: )